Det Interaktive Hospital: Historie og forskningstemaer

Projektet den interaktive operationsstue startede i august 2003, hvor Horsens Sygehus, CSC ScandiHealth og Center for Pervasive Healthcare blev enige om at starte et projekt med det formål at se på hvordan fremtidens interaktion med kliniske systemer kunne foregå. For at have et mere snævert fokus i projektet valgte vi at kigge på brugen af IT-systemer i forbindelse med operationer. I november 2003 blev CSC ScandiHealth nødt til at trække sig fra projektet.

Projektet kørte videre frem til august 2004 hovedsageligt ved Center for Pervasive Healthcare regi hvor forskere fra centeret fulgte læger og sygeplejersker rundt på Horsens Sygehus og udviklede første version af prototyper til projektet. En forløber til Den Interaktive Operationsstue prototypen blev bl.a. præsenteret til Kronprins Frederik og Kronprinsesse Mary ved deres besøg i Århus i sommeren 2004.

I august 2004 blev en ny projektkonstellation dannet med Horsens Sygehus, Medical Insight, Dansk Datadisplay og Center for Pervasive Healthcare. Fra august 2004 og frem til sommeren 2005 er der blevet afholdt en række workshops med det formål at identificere problemer og udfordringer ved operationsarbejdet, komme op med nye ideer, udvikle prototyper og evaluere første version af prototyper udviklet på Center for Pervasive Computing.

Næste fase i projektet er at teste en række af de udviklede systemer af i en pilotfase på Horsens Sygehus, som er planlagt til at starte i oktober 2005.

Samarbejde og Awareness

Et af de temaer der er kommet frem næsten hver gang vi har snakket med personer fra hospitaler er problemet med at danne et overblik over arbejdspladsen. Hvor langt er de forskellige operationer? Er der sket ændringer i planerne? Hvor og hvad laver de forskellige læger og sygeplejersker?

Problemer med at skaffe dette overblik som vi betegner Awareness resulterer i at rigtig meget tid bliver brugt på at ringe til personer, lokaliserer de forskellige personer, rende ind og ud af operationsstuer og forstyrre kollegaer i deres arbejde. I pilotfasen har vi planlagt at teste om to systemer vi har udviklet i projektet vil kunne anvendes til at hjælpe hospitalspersonale med at få et bedre overblik over arbejdssituationen.

Den Interaktive Operationsplan er et system udviklet til at øge overblikket over hvad der foregår på et operationsafsnit, hvilke personer der er i gang, om der er ændringer i forhold til planen og samarbejde og læring mellem de forskellige operationsstuer.

Den Interaktive Telefon er et system der kører på en række mobile telefoner og er i stand til at vise ejeren af telefonen hvor langt de forskellige operationsstuer er, hvad andre kollegaer er i gang med m.m.

Vi planlægger at afprøve begge prototyper i løbet af pilotfasen og målet er at havde dem til at køre kontinuerligt i en længere periode.

Fremtidens brug af den elektroniske patientjournal

Et andet tema vi har arbejdet med er hvordan man kan ændre interaktionen med den elektroniske patientjournal til bedre at passe til den situation journalen bruges i. Vi har i dette projekt og i en del andre projekter undersøgt hvordan den nuværende måde at anvende den elektroniske patientjournal har en lang række mangler.

De er f.eks. ikke specielt gode til at understøtte samarbejde, flere samtidige aktiviteter, til at understøtte mobilt arbejde og i mange situationer bliver læger og sygeplejerskes arbejdet unødigt splittet op i to dele: En klinisk/medicinsk del der foregår ved patienten og en voksende del der foregår på kontorer foran computeren med at forberede og dokumentere de udførte handlinger.

Med systemet Den Interaktive Operationsstue vil vi undersøge om dette skel er nødvendigt eller om det er muligt at bruge informationsteknologi til at se og dokumentere operationer mens de foregår. Systemet gør kirurgen i stand til at tage billeder og video under operationen, annotere disse billeder og indtale notater som senere kan anvendes i den færdige operationsbeskrivelse.

Eftersom det ikke på nuværende tidspunkt er muligt direkte at integrere med EPJ vil udvalgte operationer blive udvalgt til testoperationer hvor systemet vil blive testet.

 

Page information

Date created: 2004-04-28
Date last modified: 2005-04-29