Den Interaktive Telefon

I Den Interaktive Telefon projektet har vi arbejdet med samarbejde og forstyrrelser på hospitalet. En af de ting vi har lagt mærke til ved at være på hospitaler er hvor meget tid der går på at lokalisere læger og sygeplejersker. Ofte ved at lede hospitalet igennem eller ved at prøve at ringe til den pågældende person. Målet med Den Interaktive Telefon var at give læger og sygeplejersker et overblik over hvad deres kollegaer er i gang med og finde den eller de rigtige personer eller det rigtige tidspunkt at kontakte personerne.

Vi valgte at bygge et system til mobiltelefoner, eftersom det er telefonen der anvendes til at kontakte kollegaer. Telefonens adressebog er udbygget til ud over navn og telefonnummer også at vise forskellige informationer om hvad den pågældende person kunne være i gang med. De spor vi har mulighed for at vise på telefonen er f.eks. hvad der står i personens kalender, i hvilket rum de er eller hvad de selv har sagt til systemet de laver.

Ved hjælp af systemet er det således muligt f.eks. at vælge en anden læge at kontakte hvis den nuværende opererer eller vælge at lægge en tekstbesked.

Første version af systemet blev udviklet i samarbejde med læger og sygeplejersker på plastik kirurgisk afdeling på Århus Sygehus i 2003. De to billeder viser udsnit af systemet fra 2003.

Ved afprøvningen i Horsens er målet at udstyre en række læger, sygeplejersker og evt. portører med systemet og planen er, at det også skal være muligt at se operationsstuestatus fra telefonen. I øjeblikket kører systemet på traditionelle mobiltelefoner, men visionen er, at det med tiden skal integreres i eventuelle IP-telefoner.

 

Page information

Date created: 2004-04-28
Date last modified: 2005-04-29