Den Interaktive Operationsstue

Den Interaktive Operationsstue

Den Interaktive Operationsstue som projektet hedder, forsøger at bygge bro mellem det at bruge digital information som normalt foregår udenfor selve operationsrummet og selve det at operere.

Målet med projektet er at undersøge om muligheden for at bruge og generere digital information under operationer vil kunne skabe bedre kvalitet og sikre bedre dokumentation af indgrebet.

I projektet arbejder vi både med om det er muligt at hente digital information frem under selve operationen og om det er muligt aktivt at skabe dokumentation under selve indgrebet.

Ved brug af stemmegenkendelsesteknologi og programmer der kan zoome vil vi gøre det muligt for kirurgen at kigge på data fra den elektroniske patientjournal, medicinske billeder, hente instruktioner frem eller anatomiske billeder.

Ud over at fremkalde informationer vil vi også undersøge i hvor høj grad det er muligt at dokumentere operationer løbende ved at tage billeder, annotere billeder og skabe notater ved brug af stemmegenkendelse.

I første omgang vil vi under pilotfasen udvælge en række operationer som vi vil forberede til at kunne anvende Den Interaktive Operationsstue ved at flytte billeder og tekst over i Den Interaktive Operationsstue systemet. Ligeledes vil vi kun gemme de skabe informationer i systemet i første testforløb. På sigt er det dog målet hvis det viser sig at være behov for denne type teknologi at både hente informationer direkte fra EPJ og PACS og føde billeder, videoklip og notater tilbage til EPJen.

De tre billeder på næste side viser billeder af prototypen samt fra visionsvideoen der blev optaget på Horsens Sygehus.

 

Page information

Date created: 2004-04-28
Date last modified: 2005-04-29