Den Interaktive Operationsplan

Den Interaktive Operationsplan

Den Interaktive Operationsplan tager fat i begrebet 'Awareness'. Awareness handler bl.a. om at have en 'føling' med hvad der foregår på afdelingen. Hvis ens arbejde er afhængig af samarbejde med andre mennesker, bliver man nødt til at have en føling med ens kollegers arbejde. Man vil typisk ikke have for meget at vide, men kun det mest nødvendige, således at man kan tilrettelægge sit eget arbejde derudfra.

Den Interaktive Operationsplan tager bl.a. fat i ideen om at man kan få information om en operationsstue ved at kigge ind ad ko-øjet. Derved kan man se om patienten er vågen, om lægen er ankommet osv og derved få et grovkornet indblik i hvor man er henne i processen. Vi har lavet et elektronisk ko-øje med et video-feed inde fra hver operationsstuen og suppleret det med et close-up billede af de personer der er i rummet. Derudover er der en status-indikator der viser hvor langt operationen er. Det skulle kunne give en fornemmelse for operationsstuens 'puls'.

Vi har lagt vægt på flg. Principper da vi designede Den Interaktive Operationsplan

  • Man må ikke føle sig overvåget
  • Brugen af Den Interaktive Operationsplan skal ikke føles som et ekstra-arbejde, altså at man skal føre 'dobbelt regnskab'
  • Brugervenligheden skal være i top, så man ikke føler sig frustreret

Med Den Interaktive Operationsplan vil vi prøve at komme den trælse og overflødige del af koordineringsarbejdet til livs, som at ringe forgæves til en person, eller blive frustreret over at man ikke ved hvad der foregår nede i OP3. Vi forsøger ikke at lave en erstatning for samarbejde og menneskelig kontakt.

 

Page information

Date created: 2004-04-28
Date last modified: 2005-04-29